• Лука Нови Сад •

logo

Лука Нови Сад се налази у централном делу покрајине Војводине, на северу Републике Србије, у граду Новом Саду, на 1254-том километру леве обале реке Дунав.

Реке повезују људе и послове

Quercus plus

Лука Нови Сад се налази у централном делу покрајине Војводине, на северу Републике Србије, у граду Новом Саду, на 1254-том километру леве обале реке Дунав. Изузетан положај на раскршћу речног Коридора VII и копненог Коридора X чини ово подручје међународним саобраћајним и транспортним чвориштем. Добар географско-саобраћајни положај луке, удаљене 300 метара од железничког коридора X и 3.000 метара од друмског коридора X, омогућава задовољење потреба домаћег привредног окружења и учешће у међународним токовима роба, уз развој мултимодалног транспорта.

Положај Луке Нови Сад омогућава одвијање речног и речно-поморског саобраћаја на два правца реком Дунав: на Исток и на Запад.

Правац Дунав–Исток омогаћава везе са свим међународним дунавским лукама низводно од Новог Сада: у Бугарској (Лом, Русе), Румунији (Чернавода, Браила, Галац, Ђурђу), Украјини (Рени, Измаил). На правцу Дунав – Исток одвија се и речни саобраћај са лукама на Црном мору, а преко њега са Средоземљем, Атлантским и Индијским океаном.

Правац Дунав – Запад омогућава везе са међународним дунавским лукама узводно од Новог Сада: у Мађарској (Дунајварош, Будимпешта, Комар), Словачкој (Комарно, Братислава), Аустрији (Беч, Линц, Еннс) Немачкој (Дегендорф, Регенсбург, Калхајм), а преко канала Рајна – Мајна – Дунав, одржавају се транспортне везе са Немачком, Швајцарском, Француском и Холандијом, односно према Атлантику и Северном мору.

Лука Нови Сад поседује акваториј величине 6 хектара, дубине 4-10 метара. На кеју дугом 800 метара, могућ је једновремени привез 5 пловила. Лука Нови Сад располаже са 44.000 квадратних метара затвореног и 100.000 квадратних метара отвореног складишног простора јавних и царинских складишта. Лука Нови Сад складишти домаће и стране робе, намењене извозу, односно увозу.

Quercus plus
ad Luka Нови Сад
ad Luka Нови Сад
ad Luka Нови Сад
ad Luka Нови Сад

Река Дунав, у дужини од 2.845 километара, повезује 10 држава од свог извора на планини Шварцвалд у Немачкој до Црног мора. Ова река и њен слив представљају незаменљив и јединствен екосистем за најразличитије облике флоре и фауне...

ад Лука Нови Сад
Нови Сад
Србија

Телефон: 021/2102 110
Телефакс: 0216624450
E-mail : office@lukanovisad.rs
Facebook: Лука Нови Сад

Quercus plus
Лука Нови Сад


Србија

Нови Сад
Царинска 1


Телефон: 021/2102 110
Телефакс: 0216624450
E-mail : office@lukanovisad.rs
Facebook: Лука Нови Сад

Quercus plus
    РАДНО ВРЕМЕ

Отворено 24 часа на дан
Уколико желите да Вас обавештавамо о новостима, пошаљите нам Ваш маил.
Facebook
Twita
All rights reserved © Лука Нови Сад
Dizajn Studio Digital , Нови Сад