Facebook
English
Srpski
info
dizalica

Luka Novi Sad, Dobrodošli

Reke povezuju ljude i poslove

Luka Novi Sad se nalazi u centralnom delu pokrajine Vojvodine, na severu Republike Srbije, u gradu Novom Sadu, na 1254-tom kilometru leve obale reke Dunav. Izuzetan položaj na raskršću rečnog Koridora VII i kopnenog Koridora X čini ovo područje međunarodnim saobraćajnim i transportnim čvorištem. Dobar geografsko-saobraćajni položaj luke, udaljene 300 metara od železničkog koridora X i 3.000 metara od drumskog koridora X, omogućava zadovoljenje potreba domaćeg privrednog okruženja i učešće u međunarodnim tokovima roba, uz razvoj multimodalnog transporta.

Položaj Luke Novi Sad omogućava odvijanje rečnog i rečno-pomorskog saobraćaja na dva pravca rekom Dunav: na Istok i na Zapad.

Pravac Dunav–Istok omogaćava veze sa svim međunarodnim dunavskim lukama nizvodno od Novog Sada: u Bugarskoj (Lom, Ruse), Rumuniji (Černavoda, Braila, Galac, Đurđu), Ukrajini (Reni, Izmail). Na pravcu Dunav – Istok odvija se i rečni saobraćaj sa lukama na Crnom moru, a preko njega sa Sredozemljem, Atlantskim i Indijskim okeanom.

Pravac Dunav – Zapad omogućava veze sa međunarodnim dunavskim lukama uzvodno od Novog Sada: u Mađarskoj (Dunajvaroš, Budimpešta, Komar), Slovačkoj (Komarno, Bratislava), Austriji (Beč, Linc, Enns) Nemačkoj (Degendorf, Regensburg, Kalhajm), a preko kanala Rajna – Majna – Dunav, održavaju se transportne veze sa Nemačkom, Švajcarskom, Francuskom i Holandijom, odnosno prema Atlantiku i Severnom moru.

Luka Novi Sad poseduje akvatorij veličine 6 hektara, dubine 4-10 metara. Na keju dugom 800 metara, moguć je jednovremeni privez 5 plovila. Luka Novi Sad raspolaže sa 44.000 kvadratnih metara zatvorenog i 100.000 kvadratnih metara otvorenog skladišnog prostora javnih i carinskih skladišta. Luka Novi Sad skladišti domaće i strane robe, namenjene izvozu, odnosno uvozu.

dizalica
Reke povezuju ljude i poslove - Luka Novi Sad

 

 

Kontakt:

Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za naš rad možete nas nazvati na info telefon:

+381 21 21 02 110
i li nam pisati putem elektronske pošte:

office@lukanovisad.com