CFI
ad Luka Novi Sad

• Лука Нови Сад •

logo

Лука Нови Сад се налази у централном делу покрајине Војводине, на северу Републике Србије, у граду Новом Саду, на 1254-том километру леве обале реке Дунав.

Из прошлости Луке Нови Сад

Quercus plus

Од 1748. године, у историјским документима, постоје записи о пристајању пловила на обали Дунава у Новом Саду. Реком је превожена роба за трговину; за коришћење обале плаћани су намети.

Пристаниште у Новом Саду установљено је 1910. године. Бродари су пристајали на потезу на левој обали Дунава на најближем растојању од градског језгра Новог Сада. На том месту, између два светска рата, одвијао се други по величини промет у тадашњој Југославији.

После завршетка Другог светског рата, новосадске градске власти основале су Обалско транспортно предузеће, смештено на десној обали Дунава, на потезу Мајур – Петроварадин. Регистроване су делатности: обалско-транспортна служба, рад у пристаништу и на железничкој станици и рад у царинским и јавним складиштима.

Од јула 1957. године, на основу одлуке новосадских градских власти, предузеће је пословало под новим називом Пристаништа и складишта Нови Сад. Две године касније, Влада Народне Републике Србије решила је да финансира изградњу теретног пристаништа у Новом Саду на десној обали канала ДТД, чији је прокоп био пред завршетком. На Каналу ДТД од Новог Сада до Савиног Села, на деоници од 0,4 до 1,2 километра, предвиђено је да се изгради ново пристаниште. На тој локацији и данас се налази Лука Нови Сад.

Градске власти у Новом Саду одлучиле су, 1963. године, да за изградњу теретног пристаништа и складишта доделе на трајно и бесплатно коришћење земљиште величине 45 хектара, 58 ари и 61 квадратних метара на претходно одређеној локацији на Каналу ДТД. Да би се земљиште привело намени, од 1963. до 1973. године, насуто је око 3 милиона кубних метара песка на месту где ће бити изграђена Лука.

Почев од 1959, следећих десет година, предузеће Пристаништа и складишта послује самостално. У том периоду, израђени су главни пројекти, изграђена је оперативна обала, уграђене су стазе за дизалице, монтиране су три порталне дизалице носивости по 5 тона. Складишта нису изграђена због беспарице у коју је предузеће запало због отплате доспелих кредита за завршена постројења.

У амбијенту у коме су важила правила дириговане социјалистичке економије, предузеће Пристаништа и складишта интегрисано је у финансијски моћније предузеће Херој Пинки. Од 1969. до 1983. године, интегрисано предузеће довршило је насипање и нивелисање површине за делатност пристаништа, изграђена су затворена складишта, путеви, железнички колосеци, водовод и канализација, У тој години, новосадске градске власти одлучиле су да се из састава предузећа Херој Пинки издвоје пристаниште и јавна складишта, да би запослени у те две привредне целине основали ново предузеће које је названо Лука Нови Сад. Лука од тада, до данас послује као посебно предузеће под истим називом. Савезна југословенска влада прогласила је Луку Нови Сад за међународну луку, 1984. године.

Након распада социјалистичке Југославије и трогодишње забране сваког транзита кроз Србију, на основу санкција Уједињених нација, Лука Нови Сад наставила је да успешно послује. Водени пут Дунавом до црноморских лука постао је најповољнији транспортни пут из Србије. У процесу својинске транзиције у Србији, након 2001. године, Лука Нови Сад није приватизована. Република Србија је већински власник Луке Нови Сад са 99,38 посто учешћа у капиталу акционарског друштва.

Quercus plus
ad Luka Нови Сад
ad Luka Нови Сад
ad Luka Нови Сад
ad Luka Нови Сад

Река Дунав, у дужини од 2.845 километара, повезује 10 држава од свог извора на планини Шварцвалд у Немачкој до Црног мора. Ова река и њен слив представљају незаменљив и јединствен екосистем за најразличитије облике флоре и фауне...

ад Лука Нови Сад
Нови Сад
Србија

Телефон: 021/2102 110
Телефакс: 0216624450
E-mail : office@lukanovisad.rs
Facebook: Лука Нови Сад

Quercus plus
Лука Нови Сад


Србија

Нови Сад
Царинска 1


Телефон: 021/2102 110
Телефакс: 0216624450
E-mail : office@lukanovisad.rs
Facebook: Лука Нови Сад

Quercus plus
    РАДНО ВРЕМЕ

Отворено 24 часа на дан
Уколико желите да Вас обавештавамо о новостима, пошаљите нам Ваш маил.
Facebook
Twita
All rights reserved © Лука Нови Сад
Dizajn Studio Digital , Нови Сад